Welcome to the Terms and Conditions page for our French holidays.

{Formulier link - onderaan} - {Form link - below}

Algemene Voorwaarden

Je kunt eenvoudig boeken via onze Website. Na aanschaf krijgt u een bevestiging. Wij hebben slechts een beperkt aantal plaatsen (kamers of kampeerplaatsen). Deze plaatsen zijn gereserveerd voor deelnemers aan de workshop en evt. een partner (vooraf in overleg).

Terms and Conditions

You can easily book via our Website. You will receive confirmation after purchase. We only have a limited number of places (rooms or camping pitches). These places are reserved for workshop participants and a possible partner (please check in advance)

Annuleren en verzekeren

Annuleren kan tot 6 weken voor aanvang. Bij een annulering tot zes weken voor aanvang rekenen wij 45,- administratiekosten. Vanaf zes weken voor aanvang kan er niet meer geannuleerd worden! Wij raden aan een adequate annulerings- en reisverzekering af te sluiten. Een annulering is vaak vanwege iets (zeer) ernstigs. Hoe begripvol we ook zijn, wij kunnen zo kort voor de start van de cursus/workshop deze plaats niet meer opvullen. Voor een relatief klein bedrag kan je het risico afdekken mocht je onverwachts niet meer kunnen komen. Wel is er de mogelijkheid iemand anders aan te dragen die jouw plek overneemt. (let op: afhankelijk van welke workshop het betreft. Bv voor gevorderden).

Bij Annulering van de vakanties, cursussen en workshop door ons – wij zullen het bedrag terugstorten op het bij ons bekende rekening nummer.

Cancel and insurance

Cancellation is possible up to 6 weeks before the start. The costs for a cancellation up to six weeks before the start are €45 administration costs. Cancellations are no longer possible six weeks before the start! We recommend that you take out adequate cancellation and travel insurance. A cancellation is often due to something (very) serious. We are very considerate, but we can no longer fill this space so close to the start of the course/workshop. For a relatively small amount you can cover the risk if you are unexpectedly unable to attend. You can appoint a replacement to attend your workshop! (attention: this is depending of witch workshop (advanced or experience required).

If we have to cancel for whatever reason - We will return all the paid money to the bank account we have.

Honden/huisdieren: Helaas is het niet mogelijk je hond of huisdier mee te nemen. Onze hond ‘Vink’ is superlief en goed met mensen. Andere honden op het terrein maakt het moeilijk.

DOG/Pets: At this time, we can not accommodate any other dogs in the French holidays, because of our own dog "Vink" - She is a lovely dog, perfect with people but gets nervous around other dogs on her property.

Over je gemaakte creaties:

- Alle creaties die gemaakt worden dienen voor vertrek klaar te zijn voor de biscuitstook. Deze worden gebakken en naar Nederland gebracht en afgeleverd op een door ons afgesproken adres. (dit kan tot max. 12 weken duren). - Je kunt ze vervolgens in je eigen oven bakken, afwerken in het atelier waar je werkt. (Wij doen GEEN ovenstook van je werk tijdens de vakantieweek} - Wij gaan met verschillende kleisoorten werken, dit is afhankelijk van de week die u geboekt heeft. Normale klei waar we mee werken is G&S 254 en wordt gebrand tot 1220 graden Celsius.

Je kan ook een losse glazuurles bij ons boeken na de zomer om je werkstukken bij ons verder af te maken! - data hievoor komen nog.

About your made creations:

- All creations that are made need to be ready for the bisc fire before you leave. These will be fired bisc and brought to the Nederlands and will be delivered to an adres we agreed. (this can take up to max 12 weeks). - You can then fire them in your own kiln, finish them at the studio you work in. {So NO bisc fire of your work during the holiday week} - We will work with different clays, it depends on the week you have booked. Normal clay we work with is G&S 254 and fire to 1220 degrees celcius.

You can also book a loose glaze session with us after the summer to finish your made creations. Dates will be available later.

Wat is incl. in de Franse creatieve vakantie:

De pottenbakkerscursus naar keuze in onze mooie Franse studio, alle materialen die nodig zijn voor de cursus, de accommodatie die je hebt geboekt, alle maaltijden (vega en niet vega) - ontbijt, lunch, diner, koffie, thee, sap, wijn, bier en wat snacks en fruit, enz.

Wat is NIET incl. in de Franse creatieve vakantie:

- Wij serveren vegetarisch eten (GEEN veganistisch, lactose- of glutenvrij eten, als je wilt kun je deze maaltijden in onze keuken bereiden - (voor of na het groepskoken).

- Extra drankjes of snacks zijn te koop.

- Bak- en glazuurkosten - Deze kosten bedragen circa (bisc of bisc/glazuur) € 30,00/80,00 - U kunt ervoor kiezen dat wij uw werk alleen in bisc bakken. Of u kunt een van de 3 glazuurstijlen kiezen die we in onze week aanbieden.

- Reisverzekering

- Kosten voor eigen reizen in de week die u heeft geboekt.

What is incl. in the French creative holiday:

The pottery course of your choice in our lovely french studio, all materials that are needed for the course, the accommodation that you have booked, all meals (vega en not vegetarian) - breakfast, lunch, diner, coffee, tea, juice, wine, beer, and some snacks and fruit, etc.

What is NOT incl. in the French creative holiday:

- We do serve vegetarian food (but NOT vegan, lactose or gluten free food, if you want to you can make these meals in our kitchen - (before or afterwe cook for the group).

- Extra snacks or drinks can be bought

- Firing and glaze costs - These costs are around (bisc or bisc/glaze) €30,00/80,00 - You can choose that we only bisc fire your work. Or you can choose one of the 3 glaze styles we provide in our week.

- Travel insurance

- Costs for own trips in the week you have booked.

If you have any questions - please let us know

Warm greets, Suus + Ralph

Akkoord vakantie voorwaarden