Losse les - Donderdag Avond 3 Oktober 2024 - 19:30-22:00 - 2,5 uur

€ 52,50
incl. btw, excl. levering
Op voorraad

Beschrijving

Losse les - Donderdag Avond 3 Oktober 2024 - 19:30-22:00 - 2,5 uur

Voor wie zijn deze lessen:

Deze lessen kun je bijvoorbeeld los boeken als huidig en oud cursist van Noot & Zo omdat:

- Je een heerlijke Franse vakantie bij ons hebt gehad en je gemaakte (biscuit gestookte) werk nu wilt glazuren en afmaken.

- Je een korte speciale cursus hebt gevolgd bij ons bv. de porselein of theepot cursus of andere korte cursus zonder glazuur les en je wilt je gemaakte biscuit glazuren.

- Als je een lesje extra wilt als huidige cursist.

- Als je oud cursist bent en je moet nog iets glazuren.


Heb je twijfel of je werk al biscuit gestookt is om deze losse les te boeken informeer dan even voor de zekerheid...


De les is tot 5 September 2024 kosteloos te annuleren.

Annuleren na 5 September 2024 behouden wij de helft van het betaalde

Annuleren na 19 September 2024, wij zullen geen geld retourneren of vouchers uitgeven.


In het bedrag van de losse les zit alleen de les, daarna zijn er nog de bakkosten te betalen. Dit varieert van bv, €3,00 voor een kopje, €3,00/5,00 voor een bord, grotere vaasjes, objecten tussen de €10,00/20,00, etc.


Wij stoken 980 graden biscuit en 1220 graden glazuur.


Heb je vragen laat het ons dan vooral weten.


------------------

English

------------------

Single class - Thursday evening October 3, 2024 - 19:30-22:00


For who are these loose lessons:

For example, you can book these lessons separately as a current and former student of Noot & Zo because:

- You had a wonderful French holiday with us and now want to glaze and finish your (biscuit-fired) work.

- You have followed a short special course with us e.g. the porcelain or teapot course or other short course without glaze class and you want to glaze your biscuit.

- If you want an extra lesson as a current student.

- If you are an old student and you still need to glaze something.


If you are unsure whether your work has already been biscuit fired to book this separate lesson, please inquire just to be sure...


The lesson can be canceled free of charge until September 5th 2024. Cancel after that date, we keep half of the amount paid Cancel after September 19th , 2024, we will not refund or issue vouchers.


The amount of the individual lesson only includes the lesson, after that there are still the baking costs to be paid. This varies from, for example, €3.00 for a cup, €3.00/5.00 for a plate, larger vases, objects between €10.00/20.00, etc.


We bisc fire at 980 degress celcius (cone 06) and we glaze fire at 1220 degrees celsius (cone 6)


If you have any questions, please let us know.


Groetjes, Suus + Ralph