"Helping Hands" Vouchers - Te gebruiken in 2023, 2024 + 2025

Okeej - Een heel vreemd fotootje van Vink maar zij heeft model gestaan voor de foto's voor de vouchers. Deze was wat onscherp maar had een grappige timing :)

We gaan een hele spannende tijd tegemoet vol avontuur, nieuwe belevenissen en we gaan naast onze studio in Utrecht ook een fantastische plek maken van onze nieuwe Franse stek. Maar tja geld....ja altijd maar dat geld. We geven er eigenlijk best weinig om maar je hebt het overal voor nodig en zo ook wij voor dit prachtige avontuur...

Vandaar de "Helping Hands" Voucher - Wat is het??

Nou het is een Voucher van t.w.v. €750,00 (die je koopt voor €705,00) - afgestemd op een vakantie week bij ons in Frankrijk of een Voucher t.w.v. €350,00 (die je koopt voor €329,00) - Deze is afgestemd op onze weekend of Masterclass activiteiten die vanaf eind Juni 2023 gaan plaatsvinden in Frankrijk en ook in 2024 en 2025

Dit is dus een korting van -/- 6% dus dat is alvast een leuk voordeeltje.

Deze Vouchers kan je kopen en hier steun je ons enorm mee...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English

"Helping Hands" Vouchers - Valid in 2023, 2024 + 2025

Okeej - A very strange photo of Vink, but she modeled for the photos for the vouchers. This one was a bit blurry but had funny timing :)

We are going to have a very exciting time full of adventure, new experiences and, in addition to our studio in Utrecht, we will also make a fantastic place of our new French place. But yes money.... yes always that money. We don't really care about it but you need it for everything and so do we for this wonderful adventure...

Hence the "Helping Hands" Voucher - What is it??

Well it is a Voucher worth €750.00 (which you buy for €705.00) - tailored to a holiday week with us in France or a Voucher worth €350.00 (which you buy for €329.00) - This is aligned with our weekend or Masterclass activities that will take place in France from the end of June 2023 or 2024 and 2025.

This is a discount of -/- 6% so that is already a nice advantage.

You can buy these Vouchers and you support us enormously with this...


Kan je je aangeschafte voucher annuleren:

Ja dat kan zeker - 1,5 jaar na de aanschaf datum van je Voucher, kan je de gehele aanschafwaarde van de niet gebruikte voucher terug krijgen - Dit geef je per e-mail aan en binnen (maximaal) 3 maanden krijg je dit bedrag terug gestort op de bij ons bekende bankrekening.

Can you cancel your bought voucher:

Yes, you can - 1,5 year after the purchase date of your Voucher, you can get the entire purchase value of the unused voucher back -You indicate this by e-mail and within (maximum) 3 months you will receive this amount back into the bank account known to us.


Wat kan je met deze "Helping Hands" Vouchers

Hiermee kan je in 2023, 2024 of 2025 een Franse vakantie week/weekend of een MasterClass aanschaffen. Of eventueel een cursus in onze studio in Utrecht in 2023.

Je betaald de Voucher vooraf - Dit kan vanaf heden - (onder hele duidelijke voorwaarden ) en hierdoor verkrijgen wij een budget voor het aanpassen, schilderen, opruimen en in orde maken van deze waanzinnige plek in Frankrijk met een hele fijne tuin en supertof atelier! En verwelkomen we jou wanneer je met je "Helping Hands" Voucher een boeking doet op jou gewenste datum en activiteit.

Voorwaarden:

  1. Als er van onze kant een annulering plaats vind dan krijg je natuurlijk de volledige aanschafprijs van de Voucher terug.
  2. De Voucher is in te leveren op een gewenste activiteit die wij bieden in Frankrijk 2023, 2024 en 2025. of een cursus in Utrecht in 2023
  3. Na boeking met de Voucher gelden de annulering voorwaarden van de betreffende activiteit.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English

What can you do with these "Helping Hands" Vouchers

With this you can purchase a French holiday week/weekend or a MasterClass in 2023, 2024 or 2025. Or possibly a course in our studio in Utrecht in Utrecht in 2023.

You pay the Voucher in advance - This is possible from now on - (under very clear conditions) and this gives us a budget for adjusting, painting, cleaning up and preparing this amazing place in France with a whole nice garden and super cool studio! And we welcome you when you make a booking with your "Helping Hands" Voucher on your desired date and activity.

Conditions:

  1. If there is a cancellation on our part, you will of course be refunded the full purchase price of the Voucher you bought.
  2. The Voucher can be used for a desired activity that we offer in France or a course in Utrecht in 2023, 2024 + 2025.
  3. After booking with the Voucher, the cancellation conditions of the relevant activity apply.

Alvast heel erg bedankt - Thank you very much in advance, Suus, Ralph + Vink

Helping Hand Voucher - Support ons :)

€ 329,00

€ 350,00

Op voorraad

€ 705,00

€ 750,00

Op voorraad