Speciale actie!!

LET OP - Alleen voor de huidige cursisten en dit ben je alleen als je ook deelneemt aan ons Januari/ Februari 2023 seizoen!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Special action!!

NOTE - Only for current students and you are a current student when you also participate in our January / February 2023 season!

10% korting

Bij aankoop van je April/Mei 2023 cursus krijg je 10% korting als je deze tussen nu en 10 December aanschaft. Dit word niet van het cursusgeld afgehaald bij aankoop maar de €35,00 korting op deze cursus word als baktegoed verwerkt in je bakkosten lijstje.

------

10% discount

When purchasing your April/May 2023 course you will receive a 10% discount if you purchase it between now and December 10th. This will not be deducted from the course fee upon purchase, but the €35.00 discount on this course will be processed as a baking credit in your baking costs list.

Lotterij

Ja Ja jullie zien het goed, een lotterij. Naast de heerlijke €35,00 euro vroegboek korting geven we je een lot. Dit lot kan je inleveren en dan krijg je een kado. Dit kan echt van alles zijn zoals, gereedschappen, keramiek door ons gemaakt, etc. We zijn namelijk ook flink aan het opruimen en komen veel toffe dingen tegen. Met waarde van €5,00-€50,00. Deze lotterij gaat ook door en je kan altijd een extra lot kopen van €10,00

---

Lottery

Yes Yes you see it right, a lottery. In addition to the lovely €35.00 early bird discount, we will give you a lottery ticket. You can hand in this ticket and you will receive a present. This can really be anything such as tools, ceramics made by us, etc. We are also cleaning up a lot and come across a lot of cool things. With a value of €5.00-€50.00. This lottery will also continue and you can always buy an extra ticket for € 10.00