Handvorm - NERIKOMI cursus - woensdag avond 19:00-22:00 - Maart/April 2024

€ 495,00
incl. btw, excl. levering
Uitverkocht - Vol

Beschrijving

Handvorm "Nerikomi" keramiek cursus 8x3uur

Start woensdagavond 20 Maart 2024.


Wat leuk!! - je wilt meedoen met onze speciale ""Nerikomi" cursus 19:00-22:00 Dit is een officiële inschrijving/aankoop van onze keramiek cursus (8x 3 uur)


Hier het les rooster van dit blok:

1e les: 20/3

2e les: 27/3

3e les: 3/4

4e les: 10/4

5e les: 17/4

6e les: 24/4

Mei vakantie (regio midden (en noord) houden wij aan).

7e les: 8/5

8e les: 15/5


De cursus:

N E R I K O M I - Is een bijzondere techniek die vooral uit Japan en ook uit China komt. Het gaat allemaal om werken met verschillende kleuren (steengoed) kleien en hier allerlei, mooie, bijzondere patronen uit te maken die je verwerkt in kleiplaten. Alles over de vele kleisoorten, de eindeloze manieren om prachtige, speelse en nog veel meer soorten patronen in slabs van klei te krijgen en deze dan weer te verwerken in je handvorm projecten. Je leert ook de do's and dont's en dit alles in groepsverband zodat je van elkaar kan leren en elkaar kan inspireren...

Hier een Blogpost over Nerikomi


De eertste 5/6 lessen besteden we aandacht aan "Nerikomi" en kleiplaten samenstellen. Kijk even naar deze Blogpost voor meer visuele inspiratie en zodat je al een beetje een idee krijgt.


De laatste 2/3 lessen (van de 8) besteden we aan het maken van objecten met de Nerikomi platen en onderdelen.


Ervaring:

Het is wel prettig om enige handvorm skills te hebben...

Ben je totaal onervaren maar heel creatief bezig met andere verfijnde materialen, zou je ook mee kunnen doen. Ben je bijvoorbeeld een draaier die een handvorm uit stapje wilt maken, zou dat ook kunnen, bij twijfel kun je het even vragen. Je hebt namelijk dan al de nodige klei kennis...


Wat zit er in deze cursus:

- Onze zeer complete studio en (Nerikomi) gereedschappen

- Vele steengoed kleien staan in deze cursus tot je beschikking.

8/10 verschillende kluren, die elke week netjes aangevuld en klaar gezet worden. Ook krijg je de info over deze kleien mee.

- inclusief biscuit bakkosten

Wil je je werkstukken bij ons glazuren dan kan dit in de losse (glazuur) lessen die we aanbieden.


Mogelijkheid:

Speciale Nerikomi tools kopen dat kan ook in deze cursus.BELANGRIJK: wij kunnen absoluut GEEN vouchers, tegoedbonnen of geld retourneren als je buiten de annulerings voorwaarden annuleerd!

- (tenzij wij cancellen door persoonlijke redenen).


Een tegoed/voucher voor jou cancelling betekend namelijk voor ons geen inkomsten op de door jou aangeschafte plek omdat jij deze later wilt volgen. Dit kunnen wij niet aangaan - Nogmaals lees alles heel goed door!!Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze stellen via ons contact formulier.

Als nodig en als je nieuw bent bij ons volgt er nog een uitgebreide mail met alle nodige informatie, wij verzoeken deze goed en aandachtig door te nemen.... Groetjes, Ralph & Suus :)P.s. Annulerings voorwaarden!!!!! - Lees deze goed!!!

De cursus is kosteloos te annuleren voor maandag 18 Februari 2024.


Annulering na 18 Februari 2024:

Wij zullen de helft van het betaalde cursus geld behouden en de andere helft retourneren op het bij ons bekende rekening nummer.

U kunt ook zelf een andere cursist aandragen en deze kan uw cursus plek innemen.

Annulering na 28 Februari 2024:

Wij zullen geen cursus geld retourneren.

U kunt zelf een andere cursist aandragen en deze kan uw cursus plek innemen.


Kan je echt niet! Kun je zelf (ruim op tijd )een andere deelnemer/cursist aandragen die jouw cursus plek kan innemen. Heb je gezondsheids problemen dan is dit verstandig om dit direct aan ons te vermelden, als u dit niet doet en er is een voorval waarbij er rekening mee gehouden had moeten worden dan is dit niet onze verantwoordelijkheid want dit had u dan moeten vermelden aan ons.


Bent u zwanger of bezig met zwanger worden laat het ons dan even eerst weten voordat je de cursus aanschaft!...

I.v.m. de wat onzekere tijden (of andere situaties of virussen) kunnen data, informatie, regels en maatregelen aangepast moeten worden - ook wij volgen de RIVM - maatregelen door. Zoals het Dragen van Mondkapje kan verplicht zijn, dit kunnen wij pas een week voor de cursus laten weten ivm de onzekere tijden. Noot & Zo behoud het recht hierin eventuele voorzorgsmaatregelen te nemen die vooraf gecommuniceerd zullen worden. Dit om ten allen tijden uw en onze veiligheid te vergroten. Dit kunnen ook maatregelen zijn die niet voorgeschreven zijn door een advies gevend orgaan. Mocht u één van de 8 lessen moeten annuleren/af moeten melden dan kan deze onder onze en alleen onze voorwaarden ingehaald worden met een door ons aangeboden alternatief - mits wij deze mogelijkheid voor je hebben - 1x inhalen per cursist, per cursus.


Heb je alles goed gelezen? - Graag respect voor onze annulering voorwaarden.

Hier wijken wij niet vanaf!


Groetjes, Suus & Ralph


E N G E L S:

Nerikomi specialty ceramic course 8x3 hours Start March 20 2024

19:00-22:00


How nice !! - you want to participate in our Nerikomi ceramic course.
This is an official registration / purchase of our ceramics course (8x 3 hours)


Here the timetable of this block:

lesson 1: March 20

lesson 2: March 27

lesson 3: April 3

lesson 4: April 10

lesson 5: April 17

lesson 6: April 24

April 30 - Spring break - no lessons

lesson 7: May 8

lesson 8: May 15The course:

N E R I K O M I - Is a special technique that mainly comes from Japan and also from China. It's all about working with different colored (stoneware) clays and creating all kinds of beautiful, special patterns that you process into clay plates. Everything about the many types of clay, the endless ways to get beautiful, playful and many more types of patterns in clay slabs and then process them in your hand molding projects. You also learn the do's and don'ts and all this in a group setting so that you can learn from each other and inspire each other...


Here is a blog post about Nerikomi


The first 5/6 lessons we pay attention to "Nerikomi" and putting together clay plates. Take a look at this Blog post for more visual inspiration and to get an idea.


The last 2/3 lessons (out of 8) are spent making objects with the Nerikomi plates and parts.


Experience:

It's nice to have some handbuilding skills... If you are completely inexperienced but very creative with other refined materials, you could also participate. For example, if you are a thrower who wants to make a handbuild step by step, that is also possible, if in doubt, just ask. You already have the necessary clay knowledge...


What's included in this course:

- Our very complete studio and (Nerikomi) tools

- Many stoneware clays are at your disposal in this course. 8/10 different colors, which are neatly replenished and prepared every week. You will also receive information about these clays.

- including biscuit fire costs If you would like to glaze your workpieces with us, you can do this in the individual (glazing) lessons that we offer.


Possibility:

You can also buy special Nerikomi tools in this course.


IMPORTANT:

We absolutely CANNOT give out vouchers, or money returns if you are not able to join! - (unless we cancel for personal reasons) A credit for you cancelling means for us no income at the place you purchased because you want to follow it later.
We cannot take this on - Again read everything very carefully!!

P.s. Cancellation conditions !!!!! -

Read this carefully.

The course can be cancelled free of charge before February 18 2024


Cancellation after February 18 2024.

We will keep half of the paid course money and return the other half to the account number known to us.

Cancellation after February 28 2024

We will not return any course money.
You can nominate another student/friend/family/person yourself and they can take your course place.


At the moment we do not give courses of 10 but of 8 lessons of 3 hours. So that the financial risk for everyone is reduced. For you and for us .... If due to any reason you can't participate You can try, to nominate another participant / course participant (well in time) who can take your course place. (This is only for the total course of 8lessons) If you have health problems, it is wise to report this to us immediately, if you do not do this and there is an incident where there are
This is not our responsibility, because you should have mentioned this to us.

If you are pregnant or about to become pregnant, please let us know before you purchase the course...


I.v.m. uncertain times in the past (or other situation or viruses) data, information, rules and measures may have to be adjusted - we are also monitoring the RIVM measures.


Such as Wearing a Face Mask. Noot & Zo reserves the right to take any precautions that will be communicated in advance. This is to increase your and our safety at all times. These can also be measures that are not prescribed by an advisory body. Should you, for whatever reason, have to cancel / cancel one of the 8lessons, these costs are entirely for you (we do not return any money for this lesson) - Every student can catch up one missed lesson on our conditions and this can only be done if you are also a bit flexible to join in on an other course time like tuesday, wednesday or thursday...


Through things from the past, you learn for the present!

Please read the cancellation conditions carefully and PLEASE respect them!


Greetings, Suus & Ralph
Greetings, Suus & Ralph